Nové fitness a wellness pro ženy v každém věku Českomoravská 18, Praha 9, 190 00 Email: info@redfit.cz tel.: +420 608 664 540
Online rezervace

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí | Středa | Pátek
8:00 - 13:00 a 14:00 - 20:00
Úterý | Čtvrtek
8:00 - 12:00 a 15:00 - 20:00
Sobota - zavřeno
Neděle - 15:00 - 20:00

PROVOZNÍ ŘÁD
 • Seznámení se s provozním řádem fitness Red Fit Praha 9 je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb tohoto zařízení.
 • Fitness Red Fit Praha 9 je určeno pouze pro dámskou klientelu.
 • Denní provozní doba může být operativně upravena dle aktuálního zájmu klientek.
 • Fitness je klientkám zpřístupněno 10 minut před začátkem provozní doby.
 • Klientky mohou pro rezervaci cvičebních lekcí využít on-line rezervační systém nebo se rezervovat telefonicky na +420 608 664 540  či e-mailu info@redfit.cz
 • Odhlášení (zrušení) rezervované lekce je možné pomocí on-line rezervačního systému nebo telefonicky na +420 608 664 540 či e-mailu info@redfit.cz nejpozději  3 hod. před konáním dané lekce.
 • Platnost permanentky 10 vstupové jsou 2 měsíce, 20 vstupové je 5 měsíců a permanentky jsou nepřenosné.
 • Permanentky – platnost začíná datem zaplacení, částka je nevratná a není možné prodloužit či pozastavit čerpání (pouze individuálně po osobní domluvě).
 • K odečtení vstupu z klientského účtu za vybranou aplikaci dochází ve chvíli rezervace.
 • Při včasném odhlášení (zrušení) rezervace dojde k automatickému připočtení vstupu za zrušenou aplikaci zpět ke klientskému účtu.
 • Permanentku lze využít pouze k úhradě jednotlivých aplikací, nikoliv zboží a asistovaného cvičení.
 • Označení žádosti (napsání textu do poznámky) o asistenci při rezervaci termínu slouží informativně pro obsluhu, která asistované cvičení poskytne v závislosti na aktuálních možnostech.
 • Poskytnutím kontaktních údajů klientka souhlasí se zasíláním informativních a akčních e-mailů.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou návštěvníkům na jejich odložených věcech, jejichž hodnota v souhrnu činí více jak 5.000 Kč. U klenotů, peněz a jiných cenností, především pak u mobilních telefonů, tabletů, notebooků, klíčů od osobních vozidel, klíčů od bytů, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000 Kč, je návštěvník povinen tyto věci odložit na místě k tomu určeném, nacházejícím se u obsluhy tohoto zařízení. Pro bližší informace se informujte u obsluhy tohoto zařízení.
 • Využíváním služeb fitness Red Fit Praha 9 klientka potvrzuje seznámení s kontraindikacemi pro jednotlivé aplikace.